Lønn skal aldri være en motivasjon for å jobbe med oss, men du får en god fastlønn som stiger i sammenheng med resultat og dine bidrag til selskapet. Viser det seg også at du er en dedikert kreatør og en viktig ressurs, er det store muligheter for å få eierandeler i selskapet.

Meny

Lukk