Bergen Kundeservicefoum

Nettside,  Visuell identitet

Bergen Kundeserviceforum er et interesseorgan med over 30 medlemsbedrifter, som sammen fokuserer på god og forbedret kundeservice. Vi har jobbet tett med foreningen om en fornyet visuell identitet og nettside.

Identiteten bygger på de grunnleggende verdiene, som står i spennet mellom det faglige og det neste. Den utfordrer det tradisjonelle og fokuserer på det nye. Identiteten er leken og utforskende, men varm og anvendelig.

Nettsiden skal være selve grunnsteinen i kommunikasjon med alle medlemsbedrifter, og være en interessevekker for potensielle nye.

BKF Blå

BKF Orange

Abc

Abc

Abc

Vår ambisjon er å gjøre Bergen
til kundeservice-by

Nr. 1 i Norge

Bobbler av begeistring

Fra betjening til
begeistring

Morgendagens
servicevinnere

Kundeservicedagene
2019

Meny

Lukk